การใช้งานคอมพิวเตอร์

ตอนที่  32

BIOS (3) 

                                ในตอนนี้จะเป็นเรื่องการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ใน BIOS   แต่สิ่งแรกเข้าไปดูสภาพการทำงานของเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าอุณหภูมิและการจ่ายแรงดันของไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่

                                การตรวจสอบ Hardware Monitor หรือ H/W Monitor หรือ PC Health Status

1           เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2           กดปุ่ม delete ย้ำ ๆ เพื่อเข้าไปสู่ BIOS

3           ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ Hardware Monitor หรือ H/W Monitor

4           คลิก Enter

5           หน้าจอจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความเร็วพัดลมของ CPU แรงดันไฟฟ้าแสดงให้เห็น ซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งการทำงานได้ (Disable หรือEnable หรือ Reset)

6           จากข้อ 1-5 เป็น BIOS ของ AMI แต่ถ้าเป็นของ AWARD Medallion จะมีการแสดงในลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนภาพหน้าจอไปเท่านั้น  และถ้า BIOS เป็นของ Modular ในข้อ 3 จะต้องใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ PC Health Status

                                การปรับแต่ง BIOS

                                การปรับแต่ง BIOS ที่สำคัญมีอยู่ 6 เรื่องใหญ่ ๆ ดังนี้

1         การเลือกอุปกรณ์ในการบู๊ตเครื่อง

2         การปรับความเร็วของ RAM

3         การปรับค่า CAS Latency ของ RAM

4         การเปิดใช้งานของ Serial ATA

5         การเปิดใช้งาน RAID

6         การเปิดใช้งาน USB 2.0

เนื่องจาก BIOS มีสองบริษัทใหญ่ ๆ เป็นผู้ผลิต คือ AMI และ Award   และในส่วนของ Award ก็ยังมีรุ่น Medallion และ Modular   ฉะนั้นการอธิบายถึงการปรับแต่ง BIOS ที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายต้องอธิบายเป็นตารางเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 

                                 การเลือกอุปกรณ์ในการบู๊ตเครื่อง

                                การบู๊ตเครื่องเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเลือกอุปกรณ์ในการบู๊ตไม่ถูกต้องบางทีอาจติดตั้ง Windows ไม่ได้ การติดตั้ง Windows จะต้องติดตั้งโดยใช้แผ่น CD-ROM   ฉะนั้นต้องเลือกให้ไดร์ฟ CD/DVD เป็นตัวบู๊ตเครื่อง 

                                วิธีที่ดีที่สุดควรจะเลือกอุปกรณ์ในการบู๊ตเครื่องตามลำดับดังนี้

                                ลำดับที่ 1  ไดร์ฟ CD/DVD

                                ลำดับที่ 2  ไดร์ฟ Floppy Disc

                                ลำดับที่ 3  Hard disk

 

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Advanced BIOS Features

4  กดปุ่ม Enter

5  เลือก Boot Sequence

6  กด Enter

7  ที่หัวข้อ 1 st Boot Device ให้ 

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือกอุปกรณ์

    ที่จะบู๊ตเครื่องเป็นลำดับที่ 1

    และทำแบบเดียวกันนี้ในหัวข้อ

    2 nd และ 3 rd

8  กดปุ่ม F 10

9  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Boot แล้วเลื่อนมาที่

    Boot Device Priority

4  กดปุ่ม Enter

5  ที่หัวข้อ 1 st Boot Device ให้ 

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือกอุปกรณ์

    ที่จะบู๊ตเครื่องเป็นลำดับที่ 1

    และทำแบบเดียวกันนี้ในหัวข้อ

    2 nd และ 3 rd และ 4 th

6  กดปุ่ม F 10

7  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Advanced BIOS Features

4  กดปุ่ม Enter

5  ที่หัวข้อ First Boot Device ให้ 

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือกอุปกรณ์

    ที่จะบู๊ตเครื่องเป็นลำดับที่ 1

    และทำแบบเดียวกันนี้ในหัวข้อ

    Second และ Third

6  กดปุ่ม F 10

7  กดปุ่ม Y และ Enter

 

                               

การปรับความเร็วของ RAM

ในกรณีความเร็วบัสของ CPU ไม่เท่ากับความเร็วของ RAM  โดยปกติ BIOS จะกำหนดให้

RAM ทำงานที่ความเร็วเท่ากับบัสของ CPU     หมายความว่าถ้าค่า RAM มากกว่าค่าบัสของ CPU เราจะเสียRAM ไปฟรี ๆตั้งหลาย MHz     ฉะนั้นต้องปรับความเร็วของ RAM ให้ทำงานตามค่าเดิมของมันโดยเข้าไปปรับค่าใน BIOS

  

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Cell Menu(อาจจะเป็นชื่อ

    อื่นก็ได้ แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต  

    เมนบอร์ดจะกำหนดไว้)

4  กดปุ่ม Enter

5  เลือก Memclock Mode หรือ

    DRAM Frequency หรือ DDR

    Frequency

6  กดปุ่ม + หรือ เลือกความเร็ว

    ของ RAM ตามต้องการ

7  กดปุ่ม F 10

8  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Advanced

4  เลื่อนลงมาที่หัวข้อ CPU

    Configuration

5  กดปุ่ม Enter

6  เลือก DRAM Configuration

7  กดปุ่ม Enter

8  เลือก Memory Clock

    Frequency หรือ DRAM  

    Frequency หรือ DDR

    Frequency

9  กดปุ่ม + หรือ เลือกความเร็ว

    ของ RAM ตามต้องการ

10  กดปุ่ม F 10

11  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลื่อนมาที่ MB Intelligent

    Tweaker(M.I.T.) (อาจจะเป็น

    ชื่ออื่นก็ได้ แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต  

    เมนบอร์ดจะกำหนดไว้)

4  กดปุ่ม Enter

5  เลื่อนลงมาที่หัวข้อ System

    Memory Multiplier หรือ

    DRAM Frequency หรือ DDR

    Frequency

6  กดปุ่ม + หรือ เลือกความเร็ว

    ของ RAM ตามต้องการ

7  กดปุ่ม F 10

8  กดปุ่ม Y และ Enter

 

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s