การใช้งานคอมพิวเตอร์

ตอนที่  33

BIOS (4) 

การปรับค่า CAS Latency ของ RAM

โดยปกติเราอยากให้ RAM ทำงานได้รวดเร็ว แต่ถ้าเราใส่ RAM ตั้งแต่ 2 แผงขึ้นไป อาจจะเกิดการทำงานผิดปกติของ RAM ที่ทำงานร่วมกัน ไม่มีเสถียรภาพ และถ้า RAM แต่ละแผงทำงานร่วมกันไม่ได้เราจะต้องเสีย RAM ไปโดยเปล่าประโยชน์   ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจะต้องปรับค่าหน่วงเวลา (CAS Latency) ให้มากขึ้นซึ่ง RAM จะทำงานช้าลงแต่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเสถียรภาพ   การปรับค่าดังกล่าวใน BIOS ดำเนินการได้ดังนี้

 

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Cell Menu (อาจจะเป็น

    ชื่ออื่นก็ได้ แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต  

    เมนบอร์ดจะกำหนดไว้)

4  กดปุ่ม Enter

5  เลือก Memory Configuration

    หรือ DRAM Configuration

6  กดปุ่ม Enter

7  ที่หัวข้อ MCT Timing Mode

    เลือกเป็น Manual

8  เลื่อนมาที่ CAS Latency

9  กดปุ่ม + หรือ เลือกค่าหน่วง

    เวลาของ RAM ตามต้องการ

10  กดปุ่ม F 10

11  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Advanced

4  เลือก CPU Configuration

5  กดปุ่ม Enter

6  เลือก DRAM Configuration

7  กดปุ่ม Enter

8  เลือกที่ Tcl

9  กดปุ่ม + หรือ เลือกค่าหน่วง

    เวลาของ RAM ตามต้องการ

10  กดปุ่ม F 10

11  กดปุ่ม Y และ Enter

 

เหมือนกับ Award Medallion

 

การเปิดใช้งาน Serial ATA

Hard disk ในปัจจุบันเป็นแบบ Serial ATA   และในเมนบอร์ดอาจมีการปิดคุณสมบัติของ Serial ATA    จึงควรเข้าไปใน BIOS เพื่อเปิดคุณสมบัติการควบคุม Hard disk แบบ Serial ATA นี้

 

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Integrated Peripherals

4  กดปุ่ม Enter

5  เลือก SATA Devices

    Configurations

6  กดปุ่ม Enter

7  เลือกเปิดการทำงาน (Enabled)

    ของแต่ละชุดของ Serial ATA    

8  กดปุ่ม F 10

9  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Advanced

4  เลื่อนมาที่ Onboard Device

    Configuration

5  กดปุ่ม Enter

6  เลือกที่ Serial-ATA

    Configurations

7  กดปุ่ม Enter

8  ที่ Serial-ATA Controller

    คลิก Enter  แล้วเลือกเป็น

    Enable    

9  กดปุ่ม Enter

10  กดปุ่ม F 10

11  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Integrated Peripherals

4  กดปุ่ม Enter

5  ที่ SATA RAID/AHCI Mode

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือก Enabled

6  ที่ SATA Port-3 Native Mode    

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือก Enabled

7  กดปุ่ม F 10

8  กดปุ่ม Y และ Enter

 

 

 

การเปิดใช้งาน RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) เป็นการนำ Hard disk หลาย ๆ ลูก ซึ่งแต่ละลูกมีความเป็นอิสระต่อกันมาเชื่อมต่อกันเพื่อใช้เก็บข้อมูลโดยให้ข้อมูลถูกแยกกระจายออกไปเก็บไว้หลาย ๆ แห่ง  เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลดีกว่าเก็บไว้บน Hard disk เพียงลูกเดียว ในระบบงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงจะมีการนำ Hard disk หลาย ๆ ลูกมาวางเรียงกันเป็นแถว (array) เพื่อทำ RAID   ซึ่งถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 5   แต่ปัจจุบันมีการทำ RAID แบบผสมจนถึงระดับ 10

เช่นเดียวกับหัวข้อที่ผ่านมา  ปัจจุบันชิปเซ็ตแทบทั้งหมดรองรับ Hard disk แบบ RAID ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของข้อมูล  แต่มักจะถูกปิดการใช้งาน  ถ้าต้องการใช้งานก็ต้องเข้าไปปรับค่าใน BIOS (การจะใช้งาน RAID ต้องทำการเปิดตัวควบคุม Serial ATA ก่อน)   ดังนี้

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Integrated Peripherals

4  กดปุ่ม Enter

5  เลือก nVidia RAID Setup

6  กดปุ่ม Enter

7  การ setup ให้ดูที่หัวข้อ nVidia

    RAID Function  แล้วกดปุ่ม  

    Enter แล้วเลือกให้เป็น Enabled

8  กดปุ่ม F 10

9  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Advanced

4  เลือก Onboard Device

    Configurations  แล้วคลิก Enter

5  เลื่อนมาที่ Serial-ATA   

    Configurations  แล้วคลิก Enter

6  ที่ Serial-ATA Controller                   

    กดปุ่ม Enter แล้วเลือกเป็น

    Enabled

7  เลื่อนมาที่ RAID Enabled

    กดปุ่ม Enter เลือก Enabled

8  กดปุ่ม F 10

9  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Integrated Peripherals

4  กดปุ่ม Enter

5  ที่หัวข้อ SATA RAID/AHCL

    Mode กดปุ่ม Enter

6  เลือก RAID 

7  กดปุ่ม F 10

8  กดปุ่ม Y และ Enter

 

 

การเปิดใช้งาน USB 2.0

                                USB (Universal Serial Bus) เป็น Standard Port ทำงานด้วยความเร็วสูง  สามารเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้คราวละหลาย ๆตัว คล้ายลูกโซ่ โดยไม่ต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ยังทำงานได้ตามปกติ   โดยปกติเมนบอร์ดมาตรฐานรองรับ USB 1.1  และก็รองรับ USB 2.0 ด้วย เพียงแต่ต้องเข้าไปเปิดตัวควบคุม USB 2.0 ใน BIOS จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเต็มที่  การเข้าไปเปิดตัวควบคุม USB 2.0 ทำได้ดังนี้

  

AMI

Award Medallion

Award Modular

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือก Integrated Peripherals

4  กดปุ่ม Enter

5  ที่ USB Controller ให้กดปุ่ม

    Enter แล้วเลือกให้เป็น Enabled

6  ที่ USB 2.0 Controller ให้กด

   ปุ่ม Enter แล้วเลือกให้เป็น  

    Enabled

7  กดปุ่ม F 10

8  กดปุ่ม Y และ Enter

 

1  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2  กดปุ่ม Delete ย้ำ ๆ เข้า BIOS

3  เลือกเมนู Advanced

4  ที่ Onboard Device

   Configuration กดปุ่ม Enter

5  ที่ USB Configuration ให้กด

    ปุ่ม Enter

6  ที่ USB Controller ให้กดปุ่ม

    Enter แล้วเลือกให้เป็น Enabled

7  ที่ USB 2.0 Controller ให้กด

   ปุ่ม Enter แล้วเลือกให้เป็น  

    Enabled

8  กดปุ่ม F 10

9  กดปุ่ม Y และ Enter

 

เหมือนกับ AMI

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s