การใช้งานคอมพิวเตอร์

ตอนที่  34

ความสำคัญของ Folder Options

 

การเลือกให้ไฟล์และโฟลเดอร์ถูกแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราเห็นอย่างละเอียดนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  และการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้สะดวกง่ายมากขึ้นยังจำเป็นต้องอาศัยรายละเอียดในการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์อีกด้วย  ถ้าเรารู้ได้ว่าไฟล์ใดในงานของเราเป็นไฟล์ประเภทใด  มีนามสกุลอะไร  เป็นไฟล์ของระบบวินโดว์หรือไม่  เป็นไฟล์ที่ไวรัสมันสร้างขึ้นมาหลอกให้เราหลงคลิกมันขึ้นมาทำงานหรือไม่  เราก็จะทราบและพิจารณาถูกต้องว่าควรจะจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์นั้นอย่างไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ มุ่งเป้าหมายแรกในการโจมตีไปที่ Folder Options และเมื่อเป้าหมายแรกอยู่ที่นี่แล้ว แสดงว่า Folder Options มันต้องมีความสำคัญมาก ๆ ต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ฉะนั้นไปดูให้ละเอียดกันเลยว่า Folder Options นั้นมีความสำคัญอย่างไร

ก่อนอื่นต้องเข้าไปที่ Folder Options กันก่อน   ดังนี้

1           คลิก Start > Control Panel > Folder Options

2           จะพบหน้าต่าง Folder Options ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ 4 แท็ป คือแท็ป General , View , File Types และ Offline Files

แท็ป General

ในแท็ปนี้จะมีการตั้งค่าการแสดงผลใน 3 ส่วน คือ Task , Browser folders  และ Click items as follows  ให้สังเกตตั้งแต่ตอนแรกนี้ว่าในแต่ละส่วนนั้นตั้งค่าไว้อย่างไร และถ้าต้องการรู้ว่าค่าเดิมเป็นอย่างไรให้คลิกที่ Restore Defaults

                                ค่าดั้งเดิม Restore Defaults นั้นดีที่สุดแล้ว เพราะเป็นมาตรฐานที่คนนิยมใช้กันทั่วไป

ในส่วนของ Task ค่าดั้งเดิมตั้งไว้ที่ Show common tasks in folders คือให้แสดงงานทั่วไป

ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์และโฟลเดอร์ (File and Folder Tasks) สถานที่อื่นที่ไฟล์และโฟลเดอร์ถูกเก็บไว้ (Other places) และรายละเอียด (Details) เกี่ยวกับไฟล์นั้น ๆ ว่าเป็นเรื่องอะไร เป็นเอกสารแบบใด วันที่ เดือน ปีและเวลาที่สร้างมันขึ้นมา พร้อมแสดงขนาดให้เราทราบด้วย    โดยข้อมูลที่แสดงทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นอยู่ที่ด้านซ้ายของวินโดว์

ถ้าไม่ชอบแบบ Show common tasks in folders ก็มาเลือกการแสดงผลแบบโบร่ำโบราณ Use Windows classic folders คือไม่มีการแสดงผลเกี่ยวกับ File and Folder Tasks , Other places รวมทั้งDetails ที่ด้านซ้ายของวินโดว์

                                เลือกแบบใดไปแล้วอย่าลืมคลิก OK ด้วย

ในส่วนของ Browser folders มีให้เลือกปรับระหว่าง Open each folder in the same Window กับ Open each folder in its own Window ถ้าเลือกแบบแรกเป็นการเลือกตามค่า default ซึ่งง่ายและสะดวกในการใช้งาน เมื่อเราคลิกเปิดแต่ละโฟลเดอร์มันก็จะแสดงรายละเอียดไฟล์ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นในหน้าต่างเดียวกันเหมือนเดิม ถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปข้างหลังหรือจะเปิดไฟล์ไปอีกระดับหนึ่งข้างหน้า               ก็สามารถใช้ปุ่มลูกศรถอยหลังและเดินหน้าได้โดยสะดวก  ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกแบบที่สองเป็นการเลือกเปิดโฟลเดอร์แล้วให้มันแสดงรายละเอียดไฟล์ต่าง ๆ ในหน้าต่างของมันเอง  เวลาเราต้องการย้อนกลับจะไม่มีลูกศรย้อนกลับ จะต้องใช้วิธีปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับไปที่หน้าต่างเดิม  จะเลือกแบบไหนก็เชิญตามความถนัดของแต่ละคนก็แล้วกัน

ในส่วนของ Click items as follows มีให้เลือกปรับระหว่าง Single-click to open an item ( point to select ) กับ Double-click to open an item ( single click to select ) ถ้าเลือกแบบที่สองเป็นการเลือกตามค่า default ซึ่งง่ายและสะดวกในการใช้งาน กล่าวคือเมื่อเราดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ใดจะเป็นการเปิดโฟลเดอร์นั้น และถ้าคลิกครั้งเดียวจะเป็นการเลือกโฟลเดอร์นั้น ๆ  ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกแบบที่หนึ่ง เมื่อเราคลิกครั้งเดียวที่โฟลเดอร์ใดจะเป็นการเปิดโฟลเดอร์นั้น และถ้าเพียงชี้ที่โฟลเดอร์นั้นจะเป็นการเลือกโฟลเดอร์นั้น  พวกเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มจับคอมพิวเตอร์มาจนถึงเดี๋ยวนี้เราถนัดทำงานกับโฟลเดอร์ตามค่า default ที่เขากำหนดมา และพวกครูสอนคอมพิวเตอร์ก็สอนเราแบบนี้ทั้งนั้น  การใช้วิธีดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์จึงเป็นช่องทางแรกที่สุดที่พวกเขียนโปรแกรมไวรัสกำหนดให้ไวรัสทำงานแบบ Autorun ฉะนั้นการดับเบิลคลิกอะไรในคอมพิวเตอร์จึงต้องใช้ความระมัดระวังไว้ให้มาก ๆ ด้วย   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนั้น ต้องไปว่ากันในตอนต่อ ๆ ไป

แท็ป View

                                ในแท็ปนี้ถือว่าสำคัญที่สุดของ Folder Options ก็ว่าได้   ในส่วนของ Folder View ถ้าเราต้องการกำหนดมุมมองสำหรับโฟลเดอร์ที่กำลังใช้งานอยู่นี้ให้ปรับใช้ได้กับโฟลเดอร์ทั้งหมด ก็ให้คลิกที่Apply to All Folders   แต่ถ้าต้องการตั้งค่าใหม่ก็คลิกที่ Reset All Folders 

                                ในส่วนของ Advanced settings มีสิ่งที่ควรจะต้องปรับหลายอย่างเพื่อให้การทำงานของเราดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามให้คลิกไปที่ Restore Defaults กันก่อน ดูว่าค่าดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไร

                                ส่วนที่เกี่ยวกับ Files and Folders

ค่าดั้งเดิมที่กำหนดมาให้นั้นดีอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Automatically search for network folders and printers  การค้นหาโฟลเดอร์และปรินเตอร์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ  Display file size information in folder tips  การแสดงข้อมูลขนาดไฟล์ในโฟลเดอร์ทิปส์    Display simple folder view in Explorer’ s Folders list  การแสดงมุมมองโฟลเดอร์อย่างง่ายในบัญชีรายการโฟลเดอร์ของวินโดว์  และ  Display the full path in the address bar  การแสดงเส้นทางด้วยชื่อเต็มของไฟล์โปรแกรมในแอดเดรสบาร์

                                สิ่งที่ควรปรับให้ดีกว่าค่าดั้งเดิมก็คือ Display the contents of system folders และ Display the full path in the title bar   กล่าวคือให้มีการแสดงเนื้อหาสาระของโฟลเดอร์ระบบ รวมทั้งแสดงเส้นทางด้วยชื่อเต็มของไฟล์โปรแกรมในไตเติ้ลบาร์ด้วย

                                แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเห็นนั้นมันต้องมีเหตุผลมาอธิบายให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร  การที่ค่า default กำหนดให้ไม่แสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์บางอันนั้นน่าจะมาจากเหตุผลที่ว่ามัน ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นก็ทำงานไปได้เป็นปกติ  และที่มันมีตัวเลือกให้เราเลือกอยากจะเห็นก็เพราะว่าสำหรับคนที่ทำงานในระดับ Advance หรือผู้ชำนาญการเมื่อเห็นแล้วย่อมจะใช้ความระมัดระวัง รอบครอบและไม่เผลอไปปรับเปลี่ยนค่าหรือลบทิ้งไฟล์บางอย่างที่จะทำให้ระบบมันรวนหรือล่มได้

                                หวังว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากค่า default ไปแล้ว ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่โผล่ออกมาให้เห็น  ถ้าจะไปยุ่งกับมันก็ต้องทำ restore point ใน system restore ไว้ด้วย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s