การใช้กุศโลบายในการทำงาน 2

                               นายอำเภอท่านแรกในชีวิตราชการของข้าพเจ้าได้รับคำสั่งย้าย
นายอำเภอคนใหม่มาแทน คนเก่าไปคนใหม่มาก็น่าจะประสานกันให้ดีว่าใครจะไปวันไหนใครจะมาวันไหน
ปรากฏว่านายอำเภอคนใหม่มาขณะที่คนเก่ายังไม่ไป ขนข้าวของเข้าบ้านพักไม่ได้
งานเลี้ยงส่งกับงานเลี้ยงรับจึงจัดพร้อมกันไป
เวลากล่าวบนเวทีก็พากันกล่าวแบบโต้วาที ผลัดกันขึ้นผลัดกันลงเวทีหลายรอบ
คนดูก็กลัวว่าจะเกิดการวางมวยกันขึ้น
ข้าพเจ้าเข้าไปบอกนายอำเภอคนเก่าว่าท่านอย่ากังวนไปเลยนายอำเภอคนใหม่เขายังไม่รู้ธรรมเนียมประเพณีการย้ายของฝ่ายปกครองก็อาจเป็นได้เพราะท่านโอนมาจากสายครู  บนบ่ายังติด 3 ขีด ซี 6 อยู่เลย
ก็บอกไปเท่านั้นอารมณ์คนก็เลยเย็นลง และสงบในที่สุด

                                นายอำเภอท่านใหม่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าข้าพเจ้าเท่าใดนัก
เนื่องจากข้าพเจ้าไปเข้ากลุ่มลูกน้องเจ้าหน้าที่ปกครองสายสุรา
ข้าพเจ้าก็ดื่มบ้างตามหลักการเข้าสังคม ท่านชอบขีดเส้นแดงของสมุด ปค.1
หรือสมุด ลงเวลามาปฏิบัติราชการ
เวลา 08.30 น. ซึ่งข้าพเจ้าเป็นคนมาทำงานเช้าทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาใดในเรื่องนี้
ก็เลยพูดกับท่านนายอำเภอว่าทำแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร  เราน่าจะค่อย ๆ
ขัดเกลาพวกมาสายให้มาเช้าจะดีกว่า และไม่ทำให้ลูกน้องเกลียดด้วย
ข้าพเจ้าดูแล้วท่านไม่ค่อยพอใจคำพูดของข้าพเจ้าเท่าใดนัก และไม่ค่อยเรียกใช้งาน
ปรากฏว่าทุกคนมาเช้ากันหมดแต่มาเฉพาะลายเซ็นตัวคนยังไม่มา  ความจริงมาเช้าทุกคน มาลงชื่อแล้วกลับ สาย ๆ
จึงมากันใหม่ท่านนายอำเภอเป็นคนธรรมมะธรรมโม 
ในห้องทำงานกลิ่นหอมธูปเทียนตลบอบอวลทั่วทั้งห้อง บางคนบอกว่ามันเหม็น แต่ข้าพเจ้าคุ้นเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กวัด
วันหนึ่งข้าพเจ้าอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอ  รถยนต์ของท่านนายอำเภอก็จอดอยู่ที่บริเวณนั้น
ข้าพเจ้าเห็นรอยกรีดล้อหลังด้านซ้ายและขวาของรถยนต์ก็เลยไปแจ้งท่านนายอำเภอให้มาดู
ท่านก็ว่ามีคนแกล้งจะให้ท่านประสบอุบัติเหตุ แต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใด
ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความเคร่งครัดในงานของท่าน
เรื่องเคร่งครัดในการปฏิบัติงานปกครอง ซึ่งอุดมไปด้วยผลประโยชน์
น่าจะใช้กุศโลบายอย่างแยบยลและลดความขัดแย้งให้มากที่สุด

                                ทำงานที่อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง  ข้าพเจ้าลาศึกษาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
กรุงเทพฯ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เขาให้เวลาเรียน 2 ปีจบแต่ข้าพเจ้าเรียน 1 ปี 9 เดือนก็จบแล้ว
ได้เกียรตินิยมกับเขาด้วยเหมือนกัน แล้วกลับมาทำงานที่เก่า งานเดิม
แต่เปลี่ยนนายอำเภอไปแล้ว ท่านนายอำเภอคนใหม่เป็นคนแก่แต่มีไฟในการทำงาน
เข้าได้กับทุกคน การทำงานในยุคนี้ราบเรียบเป็นไปด้วยดี
ข้าพเจ้าไม่ต้องใช้กุศโลบายในการทำงานเลย

                                ต่อมาข้าพเจ้าได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติงานที่อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้องเอ็ด ซึ่งไม่ไกลจากอำเภอเดิมมากนัก
ท่านนายอำเภอมอบหมายให้ทำหน้าที่ในงานทะเบียน  ซึ่งเป็นงานที่ต้องยึดถือระเบียบกฎหมายเป็นสรณะโดยเคร่งครัด
งานน้อยแต่ได้ประสบการณ์นั่งนาน งานทะเบียนได้ทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะ วัว
ควาย อย่างช่ำชองที่อำเภอนี้ ทำตั๋วรูปพรรณควายไม่ยากเพราะควายมีขวัญไม่เกิน 8
แห่ง แต่ขวัญวัวมันมีมากบางตัวมีถึง 30 ขวัญ
ดูไม่ทั่วตัวเพราะการเข้าใกล้วัวทำได้ลำบาก วัวมักไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า
จะเดินเข้าไปทางด้านหลังวัวก็ต้องระวังมันจะเตะเอา   กุศโลบายในการทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์
ก็ต้องให้ปศุสัตว์อำเภอเอาคอกมาและฉีดวัคซีนสัตว์ไปพร้อมกันด้วย
เท่ากับทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน
แต่ต้องไปเวลาเช้าในขณะที่ชาวบ้านยังไม่ปล่อยสัตว์ออกทุ่งนา   บางครั้งมีการตอนสุกรตัวผู้ ทำให้ประหยัดอาหารเช้า
เพราะว่าอันทะสุกรย่างกินกับข้าวเหนียว (แกล้มเหล้าขาว) เป็นอาหารเช้าได้อย่างดี

                                ต่อมาได้มีโอกาสไปเข้าโรงเรียนปลัดอำเภอ
งานส่งเสริมการปกครอง ซึ่งต้องไปรับผิดชอบงานหมู่บ้าน อพป. และงาน ทสปช.  เขาให้เขียนคำร้องขอย้ายก่อนจบการอบรม 
ข้าพเจ้าจึงเขียนขอย้ายไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ทำงานดีเลยได้รับการติดต่อให้ไปเป็นผู้ช่วยจ่าจังหวัด  เมื่อรับตำแหน่งผู้ช่วยจ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยจ่ามี 2 คน คนหนึ่งทำหน้าที่บริหารงานบุคคล
คนหนึ่งทำหน้าที่บริหารงานโครงการและงานทะเบียน
ข้าพเจ้าถนัดงานโครงการและตรงกับสายงานที่เล่าเรียนมา   การทำงานบนศาลากลางจังหวัดไม่เหมือนงานบนที่ว่าการอำเภอ  เราไม่ได้ทำแล้วแต่เป็นผู้สั่งการ  อำนวยการ  ต้องสั่งการให้ดี ต้องแม่นระเบียบ
เป็นพี่เลี้ยงให้อำเภอ   อำเภอเป็นผู้ปฏิบัติ
แต่งานไม่ง่ายอย่างที่คิด หนังสือที่เราทำเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน
 เจ้าหน้าที่เป็นผู้ร่าง/พิมพ์
ผู้ช่วยจ่าตรวจทาน กลั่นกรอง จ่าเป็นคนผ่านลำดับสุดท้ายก่อนนำเสนอปลัดจัดหวัด   ถ้าปลัดจังหวัดลงนามรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ดูง่ายสบายดี จบขั้นตอนไปเลย
แต่มีงานหลายงานที่ต้องเสนอไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วไปจบที่ผู้ว่าราชการจัดหวัด  ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบอาจใช้เวลาหลายวันถ้ามีการสะดุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
 เช่น มีการตรวจแก้ไขหลายครั้ง
ใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่และไม่มีคนกล้าตัดสินใจข้ามขั้นตอนนั้นไป
ภาษาวิชาการเรียกว่า
Red
Tape เสียเวลา ข้าพเจ้าทำหน้าที่ผู้ช่วยจ่าจังหวัด อยู่ 2 ปี จึงตัดสินใจขอกลับมาทำงานที่อำเภอจะเหมาะสมกว่า
กุศโลบายเพื่อแก้ไขปัญหาความล้าช้าในระบบราชการคือต้องลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงไป
ขั้นตอนใดตัดออกได้ต้องตัดออกไป 
ข้าพเจ้าเคยเข้าไปพบท่านผู้ว่าราชการวังหวัดในบางเรื่อง
อธิบายให้ท่านฟังว่ามีเรื่องด่วนรอใครไม่ได้ขอทำหนังสือเสนอท่านเพียงคนเดียวให้ลงนาม
 ท่านก็ลงนาม แล้วงานก็เดินไปได้รวดเร็ว
แล้วจึ่งกลับมานำเสนอตามลำดับบังคับบัญชาภายหลังเพื่อทราบ

                                ความล่าช้าในการทำงานบนศาลากลางจังหวัดอาจเกิดจากอิทธิพลของคนหลายกลุ่ม  ทั้งพวกนักการเมืองระดับชาติ
นักการเมืองท้องถิ่น นักข่าว พ่อค้า นักเลง เอ็นจีโอกลุ่มต่าง ๆ แล้วแต่จะเป็นเรื่องใด
 คนพวกนี้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
 กุศโลบายที่จะทำให้งานราบเรียบ เรียบร้อย
รวดเร็ว คือต้องทำงานแบบเกมฟุตบอล 
โค้ชเป็นผู้วางแผนการเล่น นักฟุตบอลต้องเล่นตามแผน
การเตะจากปากประตูให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้ามทีเดียวเลยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ต้องเตะไปซ้ายบ้างขวาบ้างกลางบ้าง
ทแยงมุมบ้างตรงบ้าง อย่าให้คู่ต่อสู้จับทิศทางได้ถูก
โค้ชจะเป็นผู้ส่งสัญญาณในการปฏิบัติตลอดเวลา
แต่ข้อสำคัญคือผู้เล่นจะต้องสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ให้เข้าใจกับโค้ช
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเข้าใจและสื่อสารกันให้ดีด้วย
เมื่อกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อ่อนกำลังลงแล้วจึงดำเนินการตามระบบปฏิบัติงานต่อไป

                                เมื่อกลับลงมาทำงานที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อีกครั้ง
ที่อำเภอนี้มีสุขาภิบาล 2 แห่ง ท่านนายอำเภอได้มอบหมายงานปลัดสุขาภิบาล
และหัวหน้าฝ่ายในส่วนอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด้วย
ได้รู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่น และยังครองตำแหน่งปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ในคราวเดียวกัน กล่าวคือคนคนเดียวทำงานหลายตำแหน่งหลายหน้าที่
การไปทำงานสุขาภิบาลและดูแลงานในส่วนอำเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และในฝ่ายกิจการพิเศษ ของอำเภอในคราวเดียวกันนับว่าเป็นงานหนักยิ่ง
กุศโลบายในการทำงานลักษณะที่มีงานมาก
มีความรับผิดชอบสูงให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือต้องมอบหมายงานให้เป็น
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ในการรับเหมางานซื้อ/จ้างของทางราชการ
  การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
มีขั้นตอนมากและต้องจัดลำดับกระบวนงานให้ไหลลื่นด้วย ต้องพยายามไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ให้ลงตัวและให้ราษฎรได้ประโยชน์จากการกระทำนั้น
ข้าพเจ้าได้มอบงานที่ผู้รับจ้างถนัดให้ทำในพื้นที่ที่เป็นฐานคะแนนเสียงของผู้รับจ้างซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทุกคนได้อย่างลงตัว 
แต่เม็ดเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันงานก็ไม่เท่ากันเนื้องานคนละประเภท
โดยไม่เกิดความขัดแย้ง  ส่วนงานที่เป็นการสอบราคาตามปกติผู้รับจ้างต้องยื่นซองสอบราคามาแข่งขันกัน
ถ้าเรามอบงานชนิดที่เป็นการตกลงราคาได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึงแล้ว
การสอบราคางานซื้อ/จ้างของผู้ขายหรือผู้รับจ้างก็จะง่าย เพราะโดยสัญชาติญาณไม่มีใครอยากจะเป็นศัตรูกับใคร
ทุกคนมีความต้องการอาชีพและต้องการเครือข่ายระหว่างกันอยู่แล้ว และมักจะหลีกเลี่ยงการปะทะ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจกันและถนอมน้ำใจกัน เข้าใจกติกาและจะตัดสินกันเองในกลุ่มว่าใครควรจะได้ทำงานอะไร
ที่ใดและเมื่อใด

                                งานมวลชนเป็นเรื่องสำคัญอีกงานหนึ่งในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เพราะเคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อน ย้อนไปไม่นานบริเวณพื้นที่ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอประมาณ
30 กิโลเมตร
ก็มีพวกที่เราเรียกกันว่าคอมมิวนิสต์อาศัยอยู่
แต่ขณะนี้ไม่มีแล้วมีแต่พวกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ข้าพเจ้าเข้าไปตีสนิทกับคนพวกนี้
ทราบว่าเวลาทหารป่าลงจากภูเขามาในหมู่บ้านเขาก็เข้ากับทหารป่าและเวลาข้าราชการเข้ามาเขาก็เข้ากับข้าราชการ
หากไม่ทำแบบนี้พวกเขาก็อยู่ไม่ได้ การนำโครงการพัฒนาเข้าไปในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะถูกต่อต้านเพราะโครงการไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร
 ข้าพเจ้าได้ใช้กุศโลบาย
โดยลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านเหมือนคอมมิวนิสต์ 
ใช้หลัก  3 ร่วม คือ
ร่วมกิน ร่วมอยู่ ร่วมนอน ( แต่ไม่ได้นอนร่วมกัน ) กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้เขาไว้วางใจ
ซื้อสุราให้เขา
กินก่อนในขวดแรก
ขวดที่สองหรือขวดที่สามจะตามมาเองโดยเราไม่ต้องซื้อ  รุ่งเช้าก็พาชาวบ้านเข้าวัดไถ่บาปที่กินเหล้าเมื่อคืนนี้
หลวงพ่อก็ชอบใจชาวบ้านก็ชอบใจ โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่
เมื่อพระฉันเช้าเสร็จแล้วพวกเราก็กินข้าวที่เหลือจากพระฉัน แล้วพากันมากวาดลานวัด
พัฒนาวัด ข้าพเจ้าพาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปด้วย ช่วยกันพัฒนาวัดและพัฒนาบ้าน
ค่ำลงมาก็นอนที่ศาลาวัด ไม่นานราษฎรก็เกิดความคุ้นเคย เราเอาโครงการพัฒนาอะไรเข้าไปก็ไม่ถูกต่อต้านอีกเลย
เมื่อพวกเราพากันกลับแล้วความผูกพันก็ยังอยู่ ชาวบ้านฝากผลไม้และของป่าเข้ามาให้ข้าพเจ้าถึงที่ว่าการอำเภอตลอดทั้งปี
หากมีเวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ข้าพเจ้าก็ออกไปเยี่ยมราษฎรเพื่อดำรงความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
 งานการข่าวก็ง่ายเพราะเรามีเครือข่ายสายข่าวส่งตรงถึงตัวตลอดเวลา

                                หลังจากปฏิบัติงานที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เกือบ
10 ปี ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติงานที่อำเภอกุฏินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในอดีตเช่นเดียวกัน มีพวกภูไทเต็มไปหมด
ถ้าหันหน้าออกไปตามถนนสายกุฉินารายณ์
มุกดาหาร
ฝั่งซ้ายถนนจะเป็นชาวภูไทมีภาษาพูดเป็นภาษาของตนเอง ข้าพเจ้า ฟังไม่ออกและพูดภาษาภูไทไม่ได้
แต่ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดี 
ส่วนฝั่งขวาพวกเราจะเรียกว่าพวกภูลาว

                                เมื่อสอบระดับ 7
ได้ ข้าเจ้าย้ายมาปฏิบัติงานที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ได้ประมาณ 3 เดือน
ท่านนายอำเภอก็ถูกย้ายโดยท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านไม่ได้ขอย้ายแต่อย่างใด  ส่วนท่านนายอำเภอคนใหม่ในสายตาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเข้ากับข้าราชการส่วนใหญ่ไม่ได้ข้าราชการส่วนใหญ่มักจะพูดกับข้าพเจ้าว่าท่านนายอำเภอชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่  ส่วนเรื่องใหญ่ ๆ ท่านกลับไม่ทำ
หนังสือที่เสนอมาให้ท่านลงนามส่วนมากจะค้างที่โต๊ะนายอำเภอหลายวัน  หัวหน้าส่วนราชการก็มักจะแอบเอามาเสนอกับข้าพเจ้าในวันที่ท่านนายอำเภอไม่อยู่
ข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วไม่เห็นว่ามันน่ากลัวหรืออันตรายหรือเป็นเรื่องอำนาจเฉพาะตัวท่านนายอำเภอ
ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามรักษาราชการแทนนายอำเภอไปเลย โดยถือว่าเพื่อให้งานมันรวดเร็ว
ไม่นานข้าพเจ้าก็ถูกย้ายโดยข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขอย้าย
และไม่ทราบว่าทำไมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคำสั่งย้ายข้าพเจ้า

                                ข้าพเจ้าถูกย้ายมาที่อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายอำเภอมีอายุ 59 ปี ท่านเป็นคนใจดี เวลานั้นเข้าสู่ฤดูฝน
ฝนตกหนัก น้ำท่วมถนนและพื้นที่ไรนาเสียหายมากข้าพเจ้าออกไปสำรวจพื้นที่
ปรากฏว่าสาเหตุของน้ำท่วมส่วนหนึ่งมาจากการสร้างถนนขวางทางน้ำโดยทำท่อให้นำลอดบ้างไม่ทำบ้าง
 เมื่อน้ำถูกระบายไม่ทันก็ท่วมถนนและไร่นาราษฎร  ในคืนหนึ่งฝนตกหนักมาก มีชาวบ้าน 4-5 คน
มาพบข้าพเจ้าที่บ้านพัก ขอให้ออกไปดูพื้นที่และช่วยแก้ไขปัญหา เมื่อไปถึงพื้นที่
ข้าพเจ้าเห็นถนนข้ามคลองสายหนึ่งขวางลำน้ำอยู่
น้ำด้านบนท่วมไร่นาจนเกือบหมดแล้วแต่ทางด้านล่างระดับน้ำยังต่ำกว่าด้านบนมาก
ชาวบ้านที่มีไร่นาอยู่ด้านบนขอให้เจาะถนนเพื่อระบายน้ำส่วนชาวบ้านที่มีนาอยู่ด้านล่างไม่ยอมให้เจาะเพราะกลัวน้ำท่วม
ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าปล่อยให้น้ำท่วมด้านบนจะเกิดความเสียหายมาก จึงประชุมราษฎร
ราษฎรส่วนใหญ่ขอให้เจาะถนน ข้าพเจ้าไม่มีเวลากลลับมารายงานท่านนายอำเภอเพราะดึกมากแล้ว
จึงบอกชาวบ้านว่าถึงแม้พวกเราจะไม่เจาะถนน ถนนก็จะขาดอยู่แล้วเพราะน้ำป่าไหลแรงมาก
หากถนนขาดรับรองว่าน้ำไม่ท่วมไรนาด้านล้างแน่ ๆ เพราะน้ำจะไหลต่อไปเรื่อย ๆ
ตามธรรมชาติจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ชาวบ้านที่เตรียมจอบเตรียมเสียมมาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอขุดเจาะถนนเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอให้เสียเวลาเพราะน้ำปริ่มและเริ่มไหลท่วมพื้นถนนที่เรากำลังยืนคุยกันท่ามกลางสายฝนแล้ว
 ชาวบ้านที่มีไร่นาอยู่ด้านล้างก็ถามว่าถ้าถนนขาดแล้วจะมีงบประมาณมาสร้างใหม่หรือซ่อมแซมบริเวณที่ขาดหรือไม่
ข้าพเจ้าตอบว่ามีงบประมาณแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้
ชาวบ้านก็เริ่มขุดถนนเพราะมันมืดมาก ฝนก็ตกหนักไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่าย ๆ
คงจะตกตลอดคืนหรืออีกวันหนึ่งก็ได้  เมื่อกลับไปแล้วข้าพเจ้าก็นอน
รุ่งเช้าวันใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมชาวบ้านหลายสิบคนเข้ามาหาข้าพเจ้าที่บ้านบอกว่าขณะนี้ถนนขาดแล้วยาวประมาณ
20 -30 เมตร
ข้าพเจ้าก็ออกไปดูปรากฏว่าน้ำยังพัดรุนแรงถนนลูกรังสายนี้ขาดอย่างที่คาดไว้จริง ๆ
และตามเส้นทางสายต่าง ๆ แม้แต่ถนนลาดยางก็ถูกน้ำพัดขาดเสียหายหลายจุด
บริเวณที่ถนนขาดก็คือทางน้ำไหลซึ่งถนนขวางอยู่ ข้าพเจ้านัดประชุมชาวบ้านในทันทีให้เข้าใจสถานการณ์และเร่งรีบของบประมาณมาสร้างหรือซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำลด
แต่ระบบงบประมาณของเรายังช้า สำหรับงบประมาณของ อบต.ก็มีน้อยไม่พอใช้จ่าย พอน้ำลดก็เกิดปัญหาการไม่มีทางสัญจร
ราษฎรจะพากันมาเดินขบวน ข้าพเจ้าก็บอกว่าระบบงบประมาณของเรามันล่าช้า
จะเอาตามใจตัวเองก็ไม่ได้ ข้าพเจ้าอยู่อำเภอนี้ประมาณ 6 เดือน มีจังหวะดีก็ย้ายไปอยู่อำเภอแกดำ
จังหวัดมหาสารคาม ได้ทราบในภายหลังว่าทางราชการไปสร้างถนนใหม่ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์แล้ว

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s