การใช้กุศโลบายในการทำงาน 3

                                อำเภอแกดำ
เป็นอำเภอเล็ก ๆ ทำงานช่วงเช้ามีราษฎรมาติดต่องานไม่เกิน 10
คนภาคบ่ายไม่มีใครมาติดต่อราชการ ท่านนายอำเภอได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กบ
ห้ามราษฎรจับลูกอ๊อดมากิน ลูกอ๊อดภาษาอิสานเรียกว่า ฮวก   ห้ามจับกบเล็ก ๆ มากิน รอให้มันโตและสืบพันธุ์ได้เสียก่อนจึงจับมากิน
ราษฎรให้ความร่วมมืออย่างดี ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการคิดหากิจกรรมมาร่วมในโครงการ
ทั้งนี้เป็นการใช้กุศโลบายให้ราษฎรเกิดความเข้าใจและยอมรับกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเพราะโครงการนี้เป็นโครงการในเชิงบังคับและเป็นการไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎร
จึงต้องหากุศโลบายมาเป็นตัวเชื่อมให้คนยอมรับให้ได้  กิจกรรมที่ได้ทำคือ การประกวดกบใหญ่  การประกวด ธิดากบ  การประกวดร้องเสียงกบ   ราษฎรมาดูงานกบอำเภอแกดำกันมากและจัดเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นงานประจำปีของอำเภอแกดำไปแล้ว

                                อยู่อำเภอแกดำประมาณ
6 เดือน ก็ถูกย้ายโดยไม่ทราบสาเหตุอีกแล้ว คราวนี้ไปอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเป็นอำเภอเล็ก ๆ ลักษณะเดียวกับอำเภอแกดำ แต่อยู่ไกลตัวจังหวัด
ไม่มีข้าราชการคนใดอยากไปอยู่นอกจากคนมีภูมิลำเนาที่อำเภอนี้
ถนนหนทางในเขตอำเภอนี้ทุลักทุเลเกือบทุกเส้นทาง เมื่อถึงเวลาฝนตก การเดินทางลำบากมาก
ข้าพเจ้าเป็นผู้ออกไปสำรวจด้วยตัวเอง แต่ได้ไม่ครบทุกสายทาง
กุศโลบายในเรื่องนี้คือ ทำอย่างไรจึงจะสำรวจได้ครบทุกสายทางในเวลาจำกัดเพื่อเสนอของบประมาณฉุกเฉินมาซ่อมแซม
ข้าพเจ้าใช้วิธีมอบหมายงานให้ช่างโยธาของ อบต.ทุกแห่ง ไปสำรวจและถ่ายภาพมาให้  ผู้รับเหมาถ้าอยากได้งานทำก็ต้องไปถ่ายภาพมาให้
ถึงแม้เป็นอำเภอเล็กแต่จังหวัดก็ให้งบประมาณมากกว่าอำเภอใหญ่ๆ ที่ทำงานช้า งบประมาณเป็น
งบฉุกเฉินฉะนั้นต้องทำงานให้เร็ว  สมัยนั้นอำเภอไม่มีคอมพิวเตอร์ต้องใช้พิมพ์ดีดข้าพเจ้าก็มอบงานให้ลูกน้องพิมพ์ในเวลากลางคืน
เวลากลางวันก็นำมาตรวจทานแก้ไข  ทำรูปแบบรอไว้เพื่อนำข้อมูลมาจัดลงในแบบฟอร์ม
พร้อมกับภาพถ่ายให้ถูกต้องตรงกัน
ทำไว้ล่วงหน้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ตามธรรมชาติ

                                อยู่อำเภอยางสีสุราชได้ประมาณ
7 เดือน ก็ถูกย้ายอีกแล้ว คราวนี้มาปฏิบัติงานที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เป็นอำเภอขนาดค่อนข้างใหญ่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร พอย้ายมาได้ไม่กี่วันท่านนายอำเภอก็ลาออกไปอยู่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้าพเจ้ารักษาราชการแทนนายอำเภอนานเกือบ 1 ปี โดยไม่มีการแต่งตั้งนายอำเภอมาแทน  ที่อำเภอนี้ เกิดน้ำท่วมใหญ่
การจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมนั้นเป็นงานยากและซับซ้อนภายใต้เงื่อนไขของเวลาเร่งด่วนฉุกเฉิน
เวลาน้ำท่วมไม่เคยมีคนคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3
หรือลำดับถัดไป
เราไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลความรู้หรือภูมิปัญญาในเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ไว้  คนส่วนมากคิดว่าผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมต้องการน้ำและอาหาร
หรือเครื่องนุ่งห่ม ไม่มีใครคิดว่าคนเราต้องขับถ่ายทุกวัน เมื่อน้ำท่วม
ทุกหนทุกแห่งเมื่อมองไปก็มีแต่น้ำ
บ้านน้ำท่วมครึ่งหลังไม่มีห้องน้ำห้องส้วมจะทำอย่างไร
ราษฎรต้องอาศัยลงเรือมาขึ้นบกบริเวณที่น้ำไม่ท่วมเพื่อขับถ่ายสองสามวันแรกปรากฏว่ามีถุงดำลอยแม่น้ำชีเต็มไปหมด
เป็นถุงบรรจุอุจจาระ ส่วนปัสสาวะก็ถ่ายลงน้ำไปเลย
ฉะนั้นต้องมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไว้ด้วย
ส่วนข้าวปลาอาหารแห้งนั้นไม่ต้องแจกให้ราษฎร เพราะคนไม่มีเวลาหุงหาอาหาร
ต้องแจกอาหารสำเร็จรูป และต้องไม่ซ้ำกันทุกวัน ราษฎรเขาเบื่ออาหารซ้ำซาก

                                การรักษาราชการแทนนายอำเภอ
ต้องทำหน้าที่เหมือนนายอำเภอ มีอำนาจเต็มที่ไม่เหมือนกับเมื่อเป็นปลัดอาวุโส
นายอำเภอต้องมีสุขภาพแข็งแรงมิเช่นนั้นทำงานไม่ได้ เพราะมีการประชุมแทบทุกวัน  บางครั้งต้องขับรถยนต์เอง ออกพื้นที่ด้วยตัวเอง
จึงต้องมอบหมายงานให้ลูกน้องทำแทนในบางเรื่อง ต้องไม่หวงอำนาจ
ต้องประสานผลประโยชน์กับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้ลงตัว
ต้องทำตัวให้คนเคารพนับถือ งานรัฐพิธีราชพิธีต้องทำให้ดี งานบุญ งานบวช งานศพ
ต้องพยายามไปให้ครบเท่าที่จะทำได้

                                ในขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นปลัดอาวุโสหลายอำเภอแล้วก็มีโอกาสย้ายไปทำงานที่อำเภอใหญ่ๆบ้าง
ไปอยู่ที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามอีก 4 ปี ก่อนไปมีคนบอกว่าพยัคฆ์
คือเมืองเสือ การเมืองร้อนแรง ปลัดอำเภอยังถูกฆ่าตายตำรวจจับคนร้ายไม่ได้
ปลัดอำเภอต่างอำเภอก็เคยมาตายในพื้นที่แบบอำพรางตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้อีกเหมือนกัน
เมื่อมาอยู่จริง ๆ ก็เป็นเหมือนที่คนเขาบอก แต่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเป็นอยู่อย่างไร
ข้าพเจ้าใช้กุศโลบายเดิม กล่าวคือ ออกพื้นที่ ตีพื้นที่ให้แตก ต้องรู้คน หาข่าว
หามวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกน้อยของเราแท้ๆ คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ต้องเป็นพวกของเรา หากเป็นพวกของคนอื่นเราก็ลำบาก ทำอย่างนี้ประมาณ 2 ปี
ข้าพเจ้าก็สบายแล้ว การแข่งขันกันทางการเมืองก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมือง
ข้าพเจ้าไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าใครมาขอความร่วมมือหรือประสารงานเราก็ให้ความร่วมมือด้วยดี  อยู่อำเภอนี้ข้าพเจ้าถูกผู้รับเหมาฟ้องศาลในคดีอาญา
1 ครั้ง ต้องตกเป็นจำเลย   เขากล่าวหาว่าข้าพเจ้าเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาคนหนึ่งในการจัดจ้างงานของทางราชการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทุจริต ข้าพเจ้าต้องไปพบอัยการและเล่าเรื่องต่างๆ
ให้ฟัง อ่างข้อกฎหมายหาทางหนีทีไล่ เพราะเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยจะไม่มีโอกาสพูดในศาล
มีแต่อัยการเท่านั้นที่จะซักค้านโจทก์และพยานโจทก์  ท่านอัยการมีความเมตตามาก
ต่อสู้ในศาลแทนข้าพเจ้าจนศาลมีคำสั่งให้ยกฟ้อง  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ถูกฟ้องคดีอีก ข้อหาทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ปลอมลายเซ็นและใช้ลายเซ็นปลอม  เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 2546 แต่เขาดันมาฟ้องเมื่อปี พ.ศ. 2550  มาขึ้นศาลเมื่อ พ.ศ. 2552  จะตัดสินในวันที่ 10 เมษายน  2552  นี้ (ซึ่งจะได้นำมาเขียนในเร็ว ๆ นี้)

สรุป

                                กุศโลบายกับการปฏิบัติราชการงานปกครอง
เป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทุกคนมีกุศโลบายด้วยกันทั้งนั้น
กุศโลบายได้มาจากประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์จากการอ่าน ฟังเรื่องเล่า การทดลองทำ
ฝึกทักษะให้ชำนาญ  ประสบการณ์ได้มาจาก สุ
จิ ปุ ลิ ภาษาพระท่านว่า สุตะ มะยะ ปัญญา  จินตะ
มะยะ ปัญญา หมายถึง ฟังและคิดจินตนาการให้เกิดความรู้และปัญญา

                                จากการพรรณนาประสบการณ์ของข้าพเจ้ามาทั้งหมดนี้นั้น
เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ และได้นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่หนึ่งและพื้นที่อื่นอีกต่อไป  จากคนที่เป็นนักศึกษา สอบแข่งขันจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอ
จนถึงวันนี้เป็นปลัดอาวุโส ได้ประสบการณ์จากการทำงานมากมายหาลายเรื่อง
แต่ยังไม่จบเพราะต่อไปถ้าตำแหน่งสูงขึ้นยังจะต้องพบกับอีกหลายเรื่อง
แต่ละเรื่องต้องใช้กุศโลบายทั้งนั้น แม้เกษียณอายุราชการแล้วก็คงจะต้องใช้กุศโลบายในการดำเนินชีวิตต่อไป

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การใช้กุศโลบายในการทำงาน 3

  1. อุไรวรรณ พูดว่า:

    ขอขอบคุณท่านที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้มีกิจกรรมดี ๆ ( อนุรักษ์พันธ์กบ )อย่างนี้ขอเป็นกำลังใจ เพื่อทำกุศโลบายดี ๆ ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s