สงคราม

ตอนที่ 41

เกร็ดประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยา
(2)

                                ในสมัยอยุธยานั้น
พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุด คือ พระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์นาน 40 ปี  เมื่อสวรรคตแล้วถ้าพระเชษฐาธิราช
หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ไม่มอบราชสมบัติคืนให้กับพระบรมราชาธิราชที่ 3
ซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดา (ซึ่งครองราชย์ได้เพียง 3 ปี)
แต่กลับขึ้นครองราชย์ต่อไปเลยอีก 38 ปี ก็จะทำสถิติครองราชย์นานถึง 41 ปี
มากกว่าพระบรมไตรโลกนาถ
    

พระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานรองลงมาคือสมเด็จพระนารายณ์
ครองราชย์นาน 32 ปี

                                พระนารายณ์ครองราชย์เมื่อ
พ.ศ.
2199 โดยรบชนะศึกกลางเมืองอยุธยา

                                การรบชนะศึกกลางเมืองครั้งนั้น
เดิมเจ้าฟ้าไชยขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าปราสาททองซึ่งประชวรและสวรรคต โดยนำกำลังเข้ายึดวังไว้ได้ภายใต้การสนับสนุนของขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง
แต่ฝ่ายพระนารายณ์กับพระศรีสุธรรมราชา ไม่ยินยอม เพราะมีคนสนับสนุนเช่นกันเพียงแต่เป็นขุนนางชั้นรองและเป็นผู้น้อย 
พระนารายณ์นั้นสนิทสนมกับพ่อค้าต่างชาติและพ่อค้าพวกนี้สนับสนุนพระนารายณ์ 
ดังนั้นพระนารายณ์จึงหนีออกจากพระราชวังไปสมคบกับพระศรีสุธรรมราชา
แล้วยกกำลังเข้ามารบกับเจ้าฟ้าไชยรบกันวันเดียวเท่านั้น การรบก็จบโดยฝ่ายพระนารายณ์เป็นผู้ชนะ 
จากนั้นสามวันเจ้าฟ้าไชยและผู้สนับสนุนก็ถูกกำจัด

                                แต่พระนารายณ์ยังไม่สามารถขึ้นครองราชย์ได้เพราะไร้ซึ่งขุนนางชั้นสูงให้การสนับสนุนจำเป็นต้องให้พระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์ไปก่อน 
อีกมุมมองหนึ่งนั้นเหตุที่พระนารายณ์ไม่มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่สนับสนุนเนื่องจากพระศรีสุธรรมราชาอ่อนแอกว่าพระนารายณ์
ขุนนางผู้ใหญ่น่าจะควบคุมแนวทางการปกครองบ้านเมืองได้ง่ายกว่า

                                ประมาณ 3
สัปดาห์พระนารายณ์เริ่มทะเลาะกับพระศรีสุธรรมราชา
โดยหลักฐานของพวกฮอลันดาชี้ให้เห็นว่ามีเหตุเกิดจากการที่ฝ่ายพระศรีสุธรรมราชากำจัดพวกของเจ้าฟ้าไชยหลังการรบนั้นก็ไปกระทบกระทั่งกับกลุ่มของพระนารายณ์ด้วย  อาจเป็นไปได้ว่าไหน ๆ
จะกำจัดพวกของเจ้าฟ้าไชยแล้วก็ถือโอกาสกำจัดพวกของพระนารายณ์บางคนไปด้วยเลย

                                พระศรีสุธรรมราชานั้นอายุมากแล้ว
และไม่มีพระราชโอรส 
ออกญาจักรีซึ่งเป็นขุนนางสำคัญที่ให้การสนับสนุนพระศรีสุธรรมราชา
มีความคิดที่จะสืบทอดอำนาจต่อจากพระศรีสุธรรมราชา
ได้เข้าปล้นบ้านและสังหารออกญาสุโขทัยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระนารายณ์   
ขณะนั้นพระนารายณ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราช จึงไม่พอใจการกระทำดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและไม่เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                                แต่เอกสารของพวกเปอร์เซียหรืออิหร่านอ้างเหตุผลที่พระนารายณ์ไม่ปรากฏตัวในช่วงนั้นเนื่องมาจากว่าพระนารายณ์ฆ่าเสนาบดีคนหนึ่งต่อหน้าพระพักตร์โดยไม่มีเหตุผล
จัดการปกครองบ้านเมืองโดยไม่ปรึกษาหารือกษัตริย์ 
กษัตริย์จึงคิดกำจัดพระนารายณ์ 
แต่พระนารายณ์รู้ตัวเสียก่อนจึงขอกำลังจากพวกอิหร่านเข้ายึดราชบัลลังก์มาครองเสียเอง

                                พงศาวดารไทยกล่าวเล่าว่าพระศรีสุธรรมราชาจะเข้าหาพระราชกัลยาณีซึ่งเป็นน้องสาวของพระนารายณ์
ทำให้พระนารายณ์ไม่พอใจ

                                เอกสารทั้งหมดว่าไว้ต่างกัน
แต่จะเห็นตรงกันอย่างเดียวคือ พระนารายณ์ไม่ถูกกันกับพระศรีสุธรรมราชา  
พระนารายณ์เลยหาเหตุผลในการกำจัดพระศรีสุธรรมราชาให้พ้น ๆ ไป
ตามแผนการที่วางไว้แต่แรกแล้ว โดยรอโอกาสดีให้สมเหตุสมผลประมาณ 3 เดือนแล้วขอกำลังต่างชาติมากำจัดพระศรีสุธรรมราชา  กำลังต่างชาติมาจากพวกกำลังอาสาชาติต่าง ๆ
ยกเว้นจีน

                                พวกต่างชาติมาช่วยพระนารายณ์ทำไม

                                คำถามนี้ต้องกลับไปดูการค้าในสมัยพระเจ้าปราสาททอง 
ซึ่งสมัยนั้นต่างชาติเสียเปรียบในการค้าขายกับไทย  ดังนี้

                                ในสมัยพระเจ้าประสาททอง ได้กำหนดสินค้าบางชนิดที่หายากเป็นสินค้าของหลวง  ห้ามผู้ใดมีไว้ขาย  ได้แก่ 
ดีบุก  งาช้าง  หนังสัตว์ 
ไม้หอม  ไม้ฝาง  ใครมีไว้ต้องเอามาขายให้รัฐบาล
ใครอยากจะนำไปขายต่อก็ให้มาซื้อจากรัฐบาลไปขายได้ 

ข้าเปลือก  ข้าวสาร 
ห้ามนำออกนอกประเทศ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาต

                                ฝรั่งไม่ชอบทำการค้าแบบนี้  เพราะรัฐบาลเอาเปรียบ  สินค้าคุณภาพดีอยู่ในมือรัฐบาลหมดรัฐบาลผูกขาด  ใครอยากได้ต้องมาประมูลซื้อ  ต้องเอาใจรัฐบาล  ใครเอาใจดีกว่าก็ได้ดีกว่า  แต่เวลารัฐบาลอยากซื้อสินค้าฝรั่งก็จำใจต้องขายให้
บางทีต้องยอมขาดทุน เพาะรัฐบาลให้ประโยชน์ทางอื่นมากกว่า  ก็ต้องจำยอม

                                การค้าขายแบบนี้พวกขุนนางไทยก็เสียประโยชน์ด้วยเพราะสินค้าต้องห้ามนั้น
ก็ห้ามพวกขุนนางไทยซื้อขายเช่นเดียวกัน แต่การติดต่อในระบบราชการฝรั่งก็ต้องเข้าหาพวกขุนนาง  พวกขุนนางก็มักเอารัดเอาเปรียบพวกฝรั่ง  เมื่อฝรั่งเสียประโยชน์
ขุนนางไทยก็คอยจ้องหาผลประโยชน์ 
ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนกษัตริย์คนใหม่มาเป็นพระศรีสุธรรมราชา ประมาณ 3 เดือน
ฝรั่งก็ยังเสียประโยชน์ 
ขุนนางไทยในระดับชั้นสูงกลับตักตวงเอาผลประโยชน์ที่เคยเสียไปกลับคืนมาเนื่องจากความอ่อนแอในการปกครองของพระศรีสุธรรมราชา  ประกอบกับพระนารายณ์สนิทสนมกับพวกฝรั่งต่างชาติ

                                พวกพ่อค้าต่างชาติที่ต้องเลือกข้างพระนารายณ์นั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด

                                การกำจัดพระศรีสุธรรมราชานั้นมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีหรือไม่

                                ย้อนไปดูเอกสารพวกเปอร์เซียแล้วจะพบว่าวันที่พระนารายณ์ชิงบัลลังก์จากพระศรีสุธรรมราชานั้นตรงกับวันจัด
พิธี  

ตะเซยัต

                                พวกมุสลิมนิกายชีอะห์ขอเข้าเฝ้ากษัตริย์ทูลขอจัดพิธีและจะนำขบวนแห่มาให้ดูด้วย
เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด พวกของพระนารายณ์ก็ปลอมปนมากับขบวนแห่
ใช้ข้ออ้างของศาสนาจนสามารถเข้าพระราชวังได้ 
มีการกระจายกำลังไปตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งวัง  ยึดปืนเล็กปืนใหญ่ไว้ได้แล้วก็กรูกันเข้าไปจับตัวกษัตริย์

                                การแย่งชิงราชบัลลังก์ครั้งนี้พระนารายณ์มีอายุอยู่ในวัยเบญเพศเพียง
25 ปีเท่านั้น

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s