สงคราม

ตอนที่  49

ราชวงศ์อู่ทอง(ละโว้)

                               

                                ผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาคือพระเจ้าอู่ทอง
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทอง(ละโว้) พระองค์ครองราชย์อยู่ 19 ปี จึงสวรรคตเมื่อ
พ.ศ. 1912 
พระองค์ได้อำนาจมาโดยการยอมรับของคนทั้งเมืองอู่ทองที่ให้เป็นเจ้าเมืองอู่ทองต่อจากพ่อตา  ลูกเจ้าเมืองแท้ ๆ
อย่างขุนหลวงพระงั่วก็ยังต้องยอมรับ 
นับว่าพระองค์มีบุญบารมีสูงจริง ๆ 
เมื่อพระองค์สวรรคตแล้วพระราเมศวรราชโอรสซึ่งครองเมืองละโว้ ได้ขึ้นครองราชย์

                                พระราเมศวรสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง
ตั้งชื่อว่าวัดพระรามเพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาซึ่งเดิมชื่อรามเมื่อถวายพระเพลิงศพพระเจ้าอู่ทองที่วัดนี้แล้ว
ครองราชย์ยังไม่ครบปีขุนหลวงพระงั่วก็ยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรี  พระราเมศวรออกไปต้อนรับ เชิญเข้าเมืองและถวายราชสมบัติให้  ขุนหลวงพระงั่วจึงขึ้นครอง ราชสมบัติ และให้พระราเมศวรไปปกครองเมืองละโว้ตามเดิม

                                ขุนหลวงพระงั่วนั้นถือเป็นต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ 
การเปลี่ยนถ่ายอำนาจครั้งนี้ไม่เสียเลือดเนื้อของพวกไทยด้วยกันเอง 
พระราเมศวรก็จำต้องยอมรับเพราะพระบิดาของตนได้อำนาจมาครั้งก่อนก็เป็นการตัดหน้าขุนหลวงพระงั่ว 
อีกประการหนึ่งนั้นขุนหลวงพระงั่วมีความสามารถทางการรบมากกว่าพระราเมศวร 
ซึ่งเคยเห็นฝีมือกันมาแล้วเมื่อคราวไปรบกับพวกขอมที่นครธม

                                ขึ้นครองราชย์ได้หนึ่งปี  ใน พ.ศ. 1914 ขุนหลวงพระงั่ว ยกทัพไปตีหัวเมืองทางเหนือได้ ปีต่อมาก็รบชนะเมืองแซรงเซรา
ในปี พ.ศ. 1916  ยกทัพไปรบกับเมืองชากังราว
แต่ไม่สามารถเอาชนะได้                

                                 พระเจ้าลิไท
แห่งอาณาจักรสุโขทัย สวรรคต ในปี พ.ศ. 1916
อาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอมากขึ้นเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไม่นิยมเรื่องการสงคราม  สังเกตได้จากการปกครองแบบ
ธรรมราชา                                   

                                  ปี พ.ศ. 1918 ขุนหลวงพระงั่วรบชนะเมืองสองแคว
และในปี พ.ศ. 1919 ไปรบกับเมืองชากังราวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเมืองชากังราวของอาณาจักรสุโขทัยได้   สงครามระหว่างอยุธยากับสุโขทัยมาสงบลงในปี
พ.ศ. 1922 
อยุธยาสามารถเอาชนะสุโขทัยได้อย่างเด็ดขาด
รวมอาณาจักรของพวกไทยเข้าด้วยกันทั้งหมด

                                การรวมอาณาจักรก็ไม่ใช่ทำได้ง่าย
ๆ เนื่องจากขุนหลวงพระงั่วไม่ได้ยกทัพขึ้นไปทำศึก จนได้ชัยชนะ
เพียงแต่สุโขทัยเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงยอมแพ้โดยมีเงื่อนไขให้สุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองกันเอง
ซึ่งขุนหลวงพระงั่วก็ยอมตามเนื่องจากการปกครองชาวเหนือนั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีและมีภาษาต่างกัน
  ชาวเหนือมีความรู้สึกว่าเคยเป็นใหญ่เหนือชาวใต้มาก่อน 
อีกทั้งพวกเจ้าไทยทั้งสองพวกก็มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติผ่านการแต่งงานระหว่างราชวงศ์ด้วย

                                หลังจากหมดรัชสมัยพระเจ้าลิไทแล้ว
สุโขทัยเปรียบเสมือนเป็นประเทศราชของอยุธยาโดยมีกษัตริย์ครองสุโขทัยมาอีก 3 รัชกาล

                                วิธีการครอบงำทางการเมืองที่นิยมใช้กันในสมัยนั้นก็คือการแต่งงานระหว่างกษัตริย์ของทั้งสองอาณาจักร 
ขุนหลวงพระงั่วก็เป็นหนึ่งในกฎทางการเมืองข้อนี้  กล่าวคือปลายรัชสมัยพระเจ้าลิไท ได้เกิดข้าวยากหมากแพงที่เมืองสองแคว
เจ้าเมืองทางใต้ทำทีเป็นนำข้าวมาขายแล้วยึดเมืองไว้
แล้วเชิญให้ขุนหลวงพระงั่วขึ้นไปครองเมืองจนได้องค์หญิงในราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยเป็นพระชายาและมีพระโอรสด้วยกัน
ภายหลังสิ้นรัชสมัยพระเจ้าลิไทแล้ว อยุธยาจึงสามารถรบชนะหัวเมืองทางเหนือได้โดยง่าย

                                ขุนหลวงพระงั่วสวรรคตใน
พ.ศ. 1931  ครองราชย์นาน 18 ปี 
แต่มีเวลาน้อยในการจัดการรวมสุโขทัยเข้ากับอยุธยา  หลังจากสวรรคตแล้วพระเจ้าทองลัน
ราชบุตรซึ่งมีอายุเพียง 15 ปี ขึ้นครองราชย์
ได้เพียง
7 วัน พระราเมศวรก็ยกทัพมาจากเมืองละโว้ จับตัวพระเจ้าทองลันไปประหารที่วัดโคกพระยา
แล้วเสวยราชสมบัติแทน

                                เป็นการขึ้นครองราชย์ครั้งที่
2 การเปลี่ยนถ่ายอำนาจครั้งนี้ต้องเสียเลือดเนื้อ 
สาเหตุอาจจะเกิดจากความแค้นของพระราเมศวรที่จำต้องยกสมบัติให้ขุนหลวงพระงั่วเมื่อ
18 ปีก่อน หรืออาจจะเห็นว่าพระเจ้าทองลันไม่ใช่คนในราชวงศ์สุพรรณภูมิของขุนหลวงพระงั่ว 
และตนเองก็เป็นคนในราชวงศ์อู่ทองสืบเชื้อสายจากปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา
การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจึงควรทำแบบตัดบัวไม่เหลือเยื่อใย 
ถ้าเหลือใยแล้วอาจเกิดซ้ำรอยเหมือนกับที่ตนต้องรอคอยถึง 18 ปี

                                พระราเมศวรครองราชย์บัลลังก์
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุมากแล้วจึงครองราชย์อยู่ได้เพียง 7 ปี และสวรรคตในปี พ.ศ.
1938  โดยมีพระรามราชาธิราช
พระราชโอรสขึ้นครองราชย์สืบต่อมาอีก 14 ปี

                                พวกญาติเชื้อวงศ์สายราชวงศ์สุพรรณภูมิของขุนหลวงพระงั่วคงไม่ยอมง่าย

                                นับจากนี้ไปศึกสายเลือกไทยกำลังจะเกิดขึ้น

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สงคราม

  1. Vanilla พูดว่า:

    ไม่มีใครยิ่งใหญ่ค้ำฟ้า

  2. เนตรสุเทพ พูดว่า:

    ผมเองก็ว่างั้นเหมือนกันอยุธยาตอนต้นแย่งกันเป็นกษัตริย์อยู่ 3 ราชวงศ์ละโว้ สุพรรณภูมิ แล้วกลับมาพระร่วงสุโขทัยสุดท้ายราชวงศ์ปราสาททองเอาไปกินบ้านพลูหลวงแย่งต่อไปอีกจนเสียกรุงศรีอยุธยาสมัย ร.5 ก็เกือบไปแล้วสมัย ร.7 ยุคประชาธิปไตยตอนต้นปัจจุบันใครกันหนอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s