สงคราม

ตอนที่  51

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (2)

                               

                                มีหลักฐานการขุดพบพระเศียรอันใหญ่ของพระเจ้าธรรมิกราช
เมื่อตรวจสอบแล้วมีอายุก่อนอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้น แสดงว่าอยุธยามีความเจริญมาก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะอพยพคนมาตั้งเมืองอยุธยาเป็นราชธานี  นอกจากนี้พระราชพงศาวดารก็ระบุว่า วัดพนัญเชิงสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา
และหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงก็มีขนาดใหญ่ 
เป็นไปไม่ได้ที่เมืองใหม่จะมีกำลังคนก่อสร้างวัดและพระพุทธรูปขนาดใหญ่อย่างนั้นได้
                              

                                ประเด็นประวัติศาสตร์ที่ต้องเถียงกันไปอีกนาน
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าอู่ทอง กับขุนหลวงพระงั่ว
  ในปัจจุบันเชื่อกันว่า พระเจ้าอู่ทองได้อำนาจมาโดยการยอมรับของคนทั้งเมืองอู่ทองที่ให้เป็นเจ้าเมืองอู่ทองต่อจากพ่อตา ขุนหลวงพระงั่วเป็นพี่ชายของพระมเหสีพระเจ้าอู่ทอง
  บางตำราอ้างเอกสารของราชวงศ์หมิงของจีน
ซึ่งเป็นบันทึกร่วมสมัยของไทยในช่วงเวลา
เดียวกันว่า
ขุนหลวงพระงั่วเป็นพระปิตุลาของพระราเมศวร หรือเป็นพี่ของพระเจ้าอู่ทอง

                                ถ้ามองตามมุมมองอันหลัง
ก็แสดงว่าการแย่งอำนาจของราชวงศ์อู่ทองกับราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นเรื่องไม่จริง 
แท้จริงคือการแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองด้วยกันเอง  ไม่มีราชวงศ์สุพรรณภูมิในประวัติศาสตร์อยุธยา

                                อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถกเถียงกันอีกนานก็คือ
เจ้านครอินทร์เป็นใครมาจากไหน อยู่ ๆจะมีคนไปเชิญมาเป็นกษัตริย์อยุธยาได้อย่างไร

                                พระราชพงศาวดารฉบับวัน
วลิต
ว่าเจ้านครอินทร์เป็นพี่ชายพระเจ้าทองลันหมายความว่าเจ้านครอินทร์เป็นโอรสขุนหลวงพระงั่ว  แต่พงศาวดารอีกหลาย ๆ
ฉบับว่าเป็นหลานของขุนหลวงพระงั่ว
เมื่อมีการศึกษาประวัติเจ้านครอินทร์มากขึ้น
ก็พอจะพบที่มาของเจ้านครอินทร์

                                ขุนหลวงพระงั่วเคยไปปกครองเมืองสองแคว
ด้วยวิธีการครอบงำทางการเมืองที่นิยมใช้กัน
ในสมัยนั้นก็คือการแต่งงานระหว่างกษัตริย์ของทั้งสองอาณาจักร
ระหว่างอยุธยากันสุโขทัย   กล่าวคือเมื่อ ปลายรัชสมัยพระเจ้าลิไท
ซึ่งก็คือปลายสมัยพระเจ้าอู่ทอง เช่นกัน ได้เกิดข้าวยากหมากแพงที่เมืองสองแคว
เจ้าเมืองทางใต้ทำทีเป็นนำข้าวมาขายแล้วยึดเมืองไว้
แล้วเชิญให้ขุนหลวงพระงั่วขึ้นไปครองเมืองอีกเมืองหนึ่งนอกจากเมืองสุพรรณบุรีที่ครองอยู่ก่อนแล้ว  จนได้องค์หญิงในราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยเป็นพระชายาพระชายาของขุนหลวงพระงั่วคือพระขนิษฐาของพระเจ้าลิไท
ชื่อพระมหาเทวี และมีโอรสด้วยกันองค์หนึ่งชื่อว่าพระศรีราชโอรถ
หรือพระศรีเทพาหุราช

                                พระมหาเทวีได้ปกครองเมืองสุโขทัย
ในขณะที่พระเจ้าลิไทลงมาปกครองเมืองพิษณุโลกโดยขุนหลวงพระงั่วกลับไปครองเมืองสุพรรณบุรีตามเดิม

                                เมื่อขุนหลวงพระงั่วขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าอู่ทอง
ก็ยกทัพมาปราบหัวเมืองทางเหนือได้ทั้งหมด 
พระศรีเทพาหุราชได้ปกครองเมืองสุโขทัยแทนมารดา  ต่อมาก็ได้ครองเมืองกำแพงเพชร
โดยยกให้พระยาไสยลือไทครองสุโขทัยแทน 
ต่อมาพระศรีเทพาหุราชได้มาปกครองเมืองสุพรรณบุรี
มีโอรสชื่อเจ้านครอินทร์ 
ซึ่งมีหลักฐานของจีนเมื่อคราวเจ้านครอินทร์ส่งทูตจากเมืองสุพรรณบุรีไปเมืองจีน
แจ้งว่าบิดาของตนเองสวรรคตแล้ว 
แสดงว่าเจ้านครอินทร์เป็นหลานปู่ของขุนหลวงพระงั่ว
ไม่ใช่เป็นลูกน้องชายของขุนหลวงพระงั่วแต่อย่างใด 
และที่ว่าพระร่วงไปเมืองจีนเดิมเชื่อว่าเป็นพ่อขุนรามคำแหง แต่จริง ๆ
แล้วคือเจ้านครอินทร์

                                เมื่อเจ้านครอินทร์ปกครองอยุธยาได้แล้ว
ราชวงศ์อู่ทองก็หายไปจากเวทีการเมืองอยุธยาเพราะเนรเทศพระรามราชาธิราชไปปกครองเมืองปทาคูจาม(ชุมชนพวกจามในอยุธยา)  บางตำราว่าเนรเทศไปอยู่เมืองจตุรพักตร์ในเขมร 
ส่วนละโว้ฐานอำนาจเดิมของราชวงศ์อู่ทองนั้นเริ่มเสื่อมความสำคัญลง

                                เรื่องแปลกของสองราชวงศ์ระหว่างอู่ทองกับสุพรรณภูมิก็คือ
เมื่อราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นครองอำนาจต่อจากราชวงศ์อู่ทองไม่มีการใช้กำลังรุนแรงถึงฆ่ากันตาย 
แต่คราวใดราชวงศ์อู่ทองกลับมามีอำนาจจะต้องฆ่าคนของราชวงศ์สุพรรณภูมิ

                เมื่อหมดราชวงศ์อู่ทองแล้วราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยกลับรุกคืบคลานเข้ามาแทน
กษัตริย์อยุธยามักจะมีเชื้อสุพรรณภูมิทางพ่อ และมีเชื้อพระร่วงสุโขทัยทางแม่
อันเป็นผลพวงของการเชื่อมไมตรีทางการเมืองตั้งแต่ต้นราชวงศ์

                การค้าของอยุธยาสมัยนี้เริ่มมีสินค้าพวกถ้วยชามสังคโลก
เครื่องปั้นดินเผา มากขึ้นกว่าสินค้าพวกของป่าที่มีมาแต่เดิม  งานศิลปะก็รับเอาของเขมรมาใช้มากขึ้น
ความเข้มแข็งของอาณาจักรก็มากขึ้นเป็นลำดับ

                อยุธยานับแต่นี้น่าจะรุ่งเรืองสุด
ๆ แต่มีจุดอ่อนตรงที่การสืบสันติวงศ์ไม่มีความแน่นอน

                                และวัดโคกพระยา
ก็เป็นสถานที่สำเร็จโทษกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ของอยุธยาอีกหลายพระองค์นับต่อจากพระเจ้าทองลัน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและการเมือง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s