การใช้งานคอมพิวเตอร์

ตอนที่  41

ไฟล์ Video

                                องค์ประกอบของไฟล์ที่ถูกเก็บเอาไว้ภายในแผ่น

                               ไฟล์ Video ที่ถูกเก็บไว้ในแผ่น
CD : Compact Disc  และ
DVD : Digital Versatile Disc จะมีความแตกต่างกัน

ไฟล์ Video
ที่เก็บไว้ในแผ่น
VCD จะมีนามสกุล .dat 

                                ไฟล์ Video ที่เก็บไว้ในแผ่น
DVDจะประกอบด้วยไฟล์จำนวนมาก หลากหลายนามสกุลซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ใน
2 โฟลเดอร์ คือ

1        
ในโฟลเดอร์ AUDIO_TS เก็บไฟล์ DVD Audio โดยปกติจะไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์นี้

2        
ในโฟลเดอร์ VIDEO_TS เก็บไฟล์ข้อมูลของแผ่น DVD
เอาไว้ ซึ่งมีไฟล์ 3 นามสกุล

                                            2.1   
ไฟล์ .VOB จะมีข้อมูลภาพและเสียง
ตลอดจนคำบรรยายภาษาต่างๆ  ซึ่งในแผ่น
DVD แต่ละแผ่น จะมีไฟล์ .VOB หลายไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาดประมาณไม่เกิน
1
GB ซึ่งก็คือแต่ละ Chapter นั่นเอง  เหตุที่ต้องตัดแบ่งเป็นหลายตอนก็เพราะในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าจะมองไฟล์ขนาดใหญ่ๆไม่เห็น
และไฟล์
.VOB จะเรียงกันไปตามลำดับของ Chapter

     2.2   
ไฟล์ .IFO จะเป็นไฟล์ควบคุมการแสดงผลของไฟล์ .VOB
ชุดของใครของมัน

     2.3   
ไฟล์ .BUP จะเป็นไฟล์สำรองของไฟล์ .IFO
เผื่อเอาไว้กรณีไฟล์ .IFO เสียหาย

                                หน่วยวัดความเร็วในการเขียนและอ่านแผ่น
CD และ DVD จะมีหน่วยเป็น x

                                1x  ของความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของCD Drive จะเท่ากับ 150 KB/s

                                1x  ของความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของDVD Drive จะเท่ากับ 1,350 KB/s

                                1x  ของความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของDVD Drive จะเท่ากับ 9x ของ CD Drive

                                CD Writer และ DVD
Writer ก็มีหน่วยความเร็วเป็นชุด 3 ตัว เช่น CD Writer มีความเร็ว52x32x52x หมายความว่า มีความเร็วในการเขียนแผ่น
CD-R เท่ากับ 52x  และมีความเร็วในการเขียนแผ่น CD-RW เท่ากับ 32x  มีความเร็วในการอ่านแผ่น(ทั้งสองแบบ)เท่ากับ 52x  

ประเภทของแผ่น CD และ DVD แบ่งตามลักษณะการบันทึกได้และไม่ได้

                                DVD-R
เขียนข้อมูลได้ครั้งเดียว ลบไม่ได้

                                DVD-RW
เขียนข้อมูลได้และลบได้หลายครั้ง บางครั้งอาจเห็นเป็น DVD+RW
เนื่องจากผลิตมาจากต่างบริษัทกัน

                                DVD-RAM
เหมือนกับ DVD-RW
แต่ต้องใช้เครื่องเขียนและอ่านโดยเฉพาะ มีราคาแพง

การเรียกชื่อแผ่น DVD ตามความจุ

DVD-5  มีความจุ 4.7 GB    เก็บข้อมูล 1 หน้า  1 ชั้น

DVD-9  มีความจุ 8.5 GB    เก็บข้อมูล 1 หน้า  2 ชั้น

DVD-10  มีความจุ 9.4 GB  เก็บข้อมูล 2 หน้า  1 ชั้น

DVD-17  มีความจุ 17 GB   เก็บข้อมูล 2 หน้า  2 ชั้น

การแบ่งโซนภาพยนตร์ DVD  แบ่งเป็น 6 โซน

1   อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและคานาดา)

2   ญี่ปุ่น 
ยุโรป และแอฟริกาใต้

3   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก
ยกเว้นญี่ปุ่น จีน

4   ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอเมริกาใต้

5   อินเดีย 
รัสเซีย และแอฟริกา

6   จีน

ภาพยนตร์ DVD ของโซนใดใช้เล่นได้กับเครื่องเล่นเฉพาะของโซนนั้น
  เครื่องเล่นจะถูก     ล็อกโซนหลังจากเล่นแผ่น
DVD ที่ถูกเปิกเล่นไปแล้วประมาณ 5 ครั้ง เล่นแผ่นสุดท้ายของโซนใดเครื่องจะ   ล็อกโซนนั้น แต่ปัจจุบันมีเครื่องเล่นไม่จำกัดโซนออกมาจำหน่ายแล้วหรือบางทีพวกร้านค้าก็จะปลดล็อกโซนเพื่อให้ขายเครื่องเล่นได้มากจำนวนมาก  และบางแผ่นก็ระบุโซนว่า ALL คือเล่นได้ทุกโซน 

มาตรฐานการเข้ารหัสบีบอัดสัญญานภาพและเสียงของภาพเคลื่อนไหว
(
MPEG)

MPEG ย่อมาจากคำว่า Moving Picture Experts Group เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งกำหนดมาตรฐานการเข้ารหัสบีบอัดสัญญาณภาพและเสียงของภาพเคลื่อนไหว
แบ่งเป็น 4 มาตรฐานคือ

MPEG-1 ใช้จัดเก็บไฟล์วิดีโอในแผ่นVCD ทั่วไป ซึ่งมี  2 แบบ คือ

                แบบที่  1  NTSC ความละเอียด
352
X 240 พิกเซล  
แสดงผล 30 เฟรม
/วินาที

                แบบที่  2  PAL ความละเอียด
352
X 288 พิกเซล  
แสดงผล 25 เฟรม
/วินาที

                                                คุณภาพของ
MPEG-1 ใกล้เคียงสัญญาณวิดีโอแบบ VHS มี bit rate 1.5 MB/s

MPEG-2 ใช้จัดเก็บไฟล์วิดีโอในแผ่นDVD  มี 2 แบบเช่นเดียวกัน คือ

                แบบที่  1  NTSC ความละเอียด
720
X 480 พิกเซล  
แสดงผล 30 เฟรม
/วินาที

                แบบที่  2  PAL ความละเอียด
352
X 576 พิกเซล  
แสดงผล 25 เฟรม
/วินาที

                                                คุณภาพของ
MPEG-2 ใกล้เคียงสัญญาณวิดีโอแบบ HDTV มี bit rate 15 MB/s

                                                ระบบสัญญาณภาพแบบ
NTSC เก่ากว่า มีความละเอียดและคุณภาพต่ำกว่าแบบ PAL 

MPEG-3 ใช้จัดเก็บไฟล์วิดีโอในแผ่นDVD คล้ายกับ MPEG-2 แต่ไม่เป็นที่นิยมจึงถูกนำไปรวมในมาตรฐาน
MPEG-2

MPEG-4   คล้ายกับ
MPEG-2 แต่ถูกบีบอัดไฟล์ให้เล็กลงมาอีกเกือบ 10 เท่าโดยคุณภาพลดลงประมาณ
20
% แต่ใช้เล่นได้เฉพาะใน DVD Drive
ของคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่น
DVD แบบDivX โดยเฉพาะเท่านั้น

ในปัจจุบันมีผู้พัฒนา Codec ของไฟล์มาตรฐาน
MPEG-4  ขึ้นมา
เรียกว่า
DivX และ XviD ซึ่ง XviD น่าจะมีคุณภาพดีกว่านิดหน่อย

ไฟล์วิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4  จะมีนามสกุล .avi เป็นไฟล์ขนาดใหญ่
แต่เมื่อเข้ารหัสเป็น
DivX หรือ XviD จะมีขนาดเล็กลง
ถ้าใช้
Windows XP หรือโปรแกรม MPC (Media
Player Classic) ตรวจสอบ Properties ของไฟล์แล้วก็จะพบความแตกต่างนี้ได้

ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยี Blue-ray และ HD-DVD
กำลังจะเข้ามาแทนที่ DivX หรือ XviD  ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป

Letterbox และ Anamorphic

DVD ส่วนใหญ่บันทึกภาพโดยมีอัตราส่วน
แนวนอน
: แนวตั้ง เป็น 16:9 แต่ขนาดของจอมักจะเป็นอัตราส่วน
4
:3 ซึ่งถูกทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ  การชมภาพยนตร์จึงต้องหาทางคงภาพอัตราส่วน 16:9 ไว้เพื่อจะไม่ต้องตัดภาพบางส่วนทางด้านข้างออกไปด้วยวิธี Letterboxทำให้ภาพด้านแนวนอนเท่าเดิม ด้านบนและล่างใสแถบสีดำไว้  ส่วนวิธี Anamorphic ใช้บีบอัดภาพให้เป็นอัตราส่วน 4:3 เพื่อดูได้เต็มจอแต่ผิดสัดส่วน
ซึ่ง
TV รุ่นใหม่ๆ มีตัวปรับภาพเป็นอัตราส่วน 16:9 ให้อัตโนมัติ

ระบบเสียงใน DVD

ส่วนใหญ่ภาพยนตร์ DVD จะมีระบบเสียง
Dolby Digital (เป็นไฟล์เสียงที่มีนามสกุล .ac3)มีสัญญาณเสียง  2  แบบ 
คือ แบบ  2 ช่องเสียง  และแบบ 
5 ช่องเสียงบวกกับช่องเสียงของความถี่ต่ำอีกหนึ่งช่อง หรือนิยมเรียกกันว่า
5.1 

ระบบเสียงแบบอื่นก็มีแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการถอดรหัสสัญญาณและใช้ลำโพงชนิดพิเศษ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s