SNIFFER

Sniffer
ปัจจุบันสังคม ออนไลน์มีกระแสต่อต้าน Sniffer อย่างหนัก ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่กำลังเห็นว่ารัฐบาลจะติดตั้ง Sniffer เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดภาพยนต์และเพลงเถื่อน โดยให้เหตุผลว่าทางออกเรื่องนี้มีมากมายหลายทางกว่าการที่รัฐบาลจะให้มีการ ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ดักจับข้อมูล การติดตั้ง Sniffer เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต และอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจึงรีบไปเปิด เว็บไซต์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ Sniffer จึงได้มาเว็บไซต์หนึ่ง มีรายละเอียด(คัดลอกมาเต็มๆ ทั้งหมดเลย)เกี่ยวกับ Sniffer ดังนี้
http://www.katzforums.com/showthread.php?t=46835
A Sniffer is a program and/or device that monitors data traveling over a network. Sniffers can be used both for legitimate network management functions and for stealing information off a network.Network operations and maintenance personnel use a Sniffer to monitor network traffic, analyze packets, watch network resource utilization, conduct forensic analysis of network security breaches and troubleshoot network problems. Unauthorized Sniffers can be extremely dangerous to a network’s security because they are virtually impossible to detect and can be inserted almost anywhere. This makes them a favorite weapon in the hacker’s arsenal.

Sniffer as a product was originally created by Network General, which was acquired by Network Associates. Network Associates now has spun off the Sniffer product unit to an independent company, which has been re-named Network General again. Sniffer actually is a trade-marked product brand of Network General. However, due to its popularity among IT professionals, Sniffer is widely used for all products that perform network traffic capture and analysis.

There are many Sniffer-like products on the market. The market size is nearly one billion dollars. There are two basic types of sniffers: Portable and Distributed.

Portable sniffers are stand-alone devices or software that can be installed in a PC. Portable sniffers can perform data capture and both real-time and play back data analysis. The price of portable sniffers range from a few hundred dollars to tens of thousands of dollars, depending on the vendor, the network (Ethernet, Gigabit Ethernet, Optical media, WAN links, etc.) to monitor and the types of data analysis done. A portable sniffer is typically used by small companies or field engineers of larger companies. The core technologies for portable sniffer are well established: packet capture and analysis. Different vendors have their own specialties to conduct the analysis, such as simple protocol analysis, packet re-construction into original messages, Expert Analysis, etc.

Distributed sniffer have two parts: a Monitoring Probe, which is a device or software program deployed at various points in the network; and a Consol, which is a software package installed in the Network Operation Center (NOC) to centrally monitor all Probes. The Distributed sniffer is typically deployed by large enterprises to monitor their networks from a centralized location such as a NOC. The cost of deploying the distributed sniffer ranges from tens of thousands of dollars to millions of dollars. In addition to packet capturing and analysis, the distributed sniffer also retrieves and uses SNMP and RMON data for additional network information.

The leading vendors in the portable sniffer include: Network General, Agilent Technologies, Wildpackets and Javvin Technologies. The leading vendors in the distributed sniffer include Network General and Netscout. There are also open source programs, such as Ethereal, available for public usage. The network sniffer is also called a network protocol analyzer, packet analyzer, network sniffing tool, network analyzer, etc.

แล้ว จึงไปเก็บรายละเอียดหลายๆ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ดังนี้

การที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคณะทำงานกำกับดูแลและเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ยังได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพิ่มหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Sniffer) ไว้ที่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ด้วย เพื่อดักข้อมูลดูว่ามีการดาวน์โหลดสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต เรื่องนี้กลายเป็นกระแสต่อต้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต และ Social network ต่างๆ

หลายๆคนมีความเห็นว่า Snifferไม่ใช่แค่การตรวจจับ แต่เป็นการสอดแนมทุกคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต แม้ว่าเจตนาจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ก็ยากที่จะยอมรับได้

ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาใช้ Sniffer เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ก่อการร้าย หรือเฝ้าระวังด้านความมั่นคงเป็นหลัก

เรื่อง นี้อาจเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เพราะต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์มีมูลค่าสูง ประชาชนสูญเสียความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการ(ISP) แบกรับภาระต้นทุน  ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็จะช้าลง การต่อต้าน Sniffer จะทำให้คนทั่วไปตระหนักว่าการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปลอดภัยเท่าใดเลย น่าจะใช้วิธีรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ควรเพิ่มช่องทางในการแจ้งเบาะแสของเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดสิ่งที่ ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของประชาชนเสียเอง เหตุผลของรัฐที่ต้องการดักข้อมูลบางอย่างโดยไม่ได้ไปดูข้อมูลทั้งหมดนั้นก็ ดี แต่การที่ข้อมูลตกไปอยู่ในมือของรัฐก็เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานอินเตอร์ เน็ต

Sniffer คือ โปรแกรมและหรืออุปกรณ์ที่ใช้ดักจับข้อมูลบน Network เพื่อนำมาอ่านวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ถ้ามีการใช้ Sniffer คนก็จะต้องระมัดระวังกันมากขึ้น แฮกเกอร์ก็จะเข้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลก่อนที่รัฐบาลจะดักข้อมูลได้ หากรัฐบาลใช้ Sniffer จริงก็คงป้องกันได้ไม่หมด คนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตก็ยังมีวิธีหลบหลีกได้อยู่นั่นเอง

การ Download สิ่งละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะพวก Software ต่างๆ คนเรายังมีทางเลือกใช้งาน Freeware ได้ และมีคุณสมบัติไม่ต่างจากโปรแกรมลิขสิทธิ์เท่าใดนัก เพียงแต่อาจจะลด Function บางอย่างลงไปเท่านั้น ควรรณรงค์ค่านิยมในการใช้ซอฟต์แวร์เสียใหม่ เราไม่เคยปลูกฝังเรื่องการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์
เราต้องบอกประชาชนของเรา ว่าการใช้ซอฟต์แวร์นั้นมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ผลิตและผู้พัฒนาด้วย

แต่มีบางคนก็เห็นด้วยกับการติดตั้ง Sniffer โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยจะมีระเบียบได้ก็ด้วยประชาชนจะต้องเคารพกฎหมาย แต่ก็ยังเห็นว่าการติดตั้ง Sniffer ภาครัฐผลักภาระไปให้ ISP เป็นผู้ลงทุน ในขณะที่ Traffic ของข้อมูลมีมากจะต้องใช้คนจำนวนกี่หมื่นคนมาดักจับและดูข้อมูล  Sniffer ถูกใช้งานมาระยะหนึ่งซึ่งนานพอสมควรที่พวก Hacker หาทางหลบเลี่ยงไว้แล้ว   การใช้ Sniffer ในจีนรัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ISP ต้องผ่าน Server ของรัฐบาล ปริมาณข้อมูลที่ถูกดักจับไว้มันมีมากเกินกว่าที่จะมีใครเข้ามาตรวจได้ทั้ง หมด เงินลงทุนอาจจะไม่สมเหตุผลที่จะทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง

มีคำถามว่า เราจะมั่นใจรัฐบาลได้อย่างไรว่าจะไม่เอาข้อมูลที่ดักจับได้นั้นไปใช้ในทางที่ผิด และรัฐควรทำอย่างไรกับการ Download สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์

มีหลายคนให้คำตอบไว้แล้วว่า ปัจจุบันคนในภาครัฐยังใช้ Software เถื่อน เพราะรัฐให้แต่ Hardware แต่ Software ให้หา(ของเถื่อน)ใช้เอง ดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐมีแต่ Windows ของปลอมทั้งนั้น อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ยังโหลดไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เลยครับ และที่สำคัญการโหลดบน Bit Torrent เป็นสังคมแบ่งปันหรือการลักทรัพย์กันแน่

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน technology คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s